Notícies

13/01/2022

EL GOVERN PRESENTA L'ACORD PER LA REFORMA LABORAL ON CONTEMPLA UN NOU CONTRACTE FIX PER A LA CONSTRUCCIÓEl Consell de Ministres va aprovar a la fi de desembre l'esperat Reial decret llei que recull l'acord aconseguit entre el Govern, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme per a reformar estructuralment el mercat laboral.

Segons el nou decret llei, la modalitat ordinària de contractació en el sector de la construcció passarà a ser la de tipus indefinit. La modalitat temporal d'obra o servei desapareixerà per al sector de la construcció, sent substituïda per un nou contracte indefinit d'obra, la diferència de la qual respecte a la resta és que "podran extingir-se per motius inherents a la persona treballadora".

Com va explicar la vicepresidenta segona i titular del Ministeri de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, l'empresa, una vegada finalitzada l'obra, haurà d'oferir una proposta de recol·locació a l'empleat, previ desenvolupament, si cal, d'un procés de formació a càrrec de la pròpia companyia. Si el treballador o treballadora rebutja l'oferta o resulta impossible recol·locar-li, al no existir lloc adequat, el contracte s'extingeix, amb una indemnització del 7%, calculada sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu. Tant la finalització de l'obra com l'extinció ha de ser comunicada a la representació legal de les persones treballadores.

Aquestes condicions d'extinció no podran aplicar-se al personal "d'estructura" de les empreses del sector de la construcció, va assenyalar.

La importància de la formació

“Quan finalitzin les tasques de l'obra per a la qual ha estat contractat un treballador, l'empresa haurà de recol·locar-lo en una altra o formar-li i requalificar-li amb càrrec a la companyia, a través singularment de la Fundació Laboral de la Construcció”, va explicar la ministra durant la roda de premsa.

Per part seva, Pedro Fernández Alén, president de la Construcció (CNC) i de la Fundació Laboral de la Construcció, va valorar el contingut del text i va assenyalar que “després de les llargues negociacions, la reforma ha buscat un equilibri entre la postura d'inici del Govern i el que necessitava el país, però s'ha tingut en compte específicament a l'àmbit de la construcció; es transforma el contracte per obra i servei en un específic per al sector i es dona major flexibilitat a empreses i treballadors, per a adequar-se a les seves necessitats”.