Notícies

13/01/2022

L'AFILIACIÓ A LA CONSTRUCIÓ TANCA 2021 AMB PROP D' 1,3 MILIONS DE TREBALLADORS, 50.000 MÉS QUE FA UN ANYEl nombre d'afiliats mitjans en el sector de la construcció va aconseguir al desembre de 2021 la xifra d'1.298.450 treballadors/as. Aquesta dada suposa una disminució de 1,5% respecte al mes anterior. No obstant això, en la comparació interanual, la xifra d'afiliació augmenta en 50.048 trabajadore/as en termes absoluts, la qual cosa suposa un increment del 4%.

Tal com apunta l'últim Baròmetre de l'Observatori Industrial de la Construcció, elaborat a partir de les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en la sèrie històrica del mes de desembre de 2009 a 2021, s'observa que els nivells d'afiliació en el sector són els més alts des de l'any 2011.

Cal destacar que es van comptabilitzar 899.441 afiliats/as en el Règim General, la qual cosa suposa una disminució del 4,6% respecte al mes anterior, però un increment de 4,9% interanual. La Construcció d'Edificis registra el major increment d'afiliats/as en Règim General respecte al passat any amb un 6% més. Li segueix l'afiliació en Enginyeria Civil amb un 5,1% i, finalment, les Activitats de Construcció Especialitzada amb un 4%.

El Règim d'Autònoms, amb 399.010 afiliats/as, anota una variació mensual negativa del 2,1% i augmenta 2,1% en termes anuals. Destaca la reducció interanual dels afiliats/as en Enginyeria Civil en els autònoms, amb una baixada de 3,9%. La Construcció d'Edificis augmenta la seva afiliació un 3,8% i les Activitats de Construcció Especialitzada creixen un 1,5%.

D'altra banda, l'atur va disminuir l'any passat en tots els sectors econòmics, en la construcció s'observa un descens de 60.209 aturats (-18,9%).