Notícies

08/11/2019

LA CNC RECLAMA INVERSIĶ EN FORMACIĶ PER A MILLORAR LA PROFESIONALITZACIĶ DE LA NOVA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIĶ~~El sector de la construcció representa actualment el 10,8% del PIB nacional, i genera ocupació directa i indirecta a més d'1.800.000 treballadors. Aquestes xifres avalen les set propostes per a l'impuls del sector que la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), la patronal del sector, acaba de presentar i que van dirigides al nou Govern que surti després de les eleccions del pròxim diumenge, 10 de novembre.

Una d'elles està relacionada precisament amb la seva important incidència en l'economia i en l'ocupació i la necessària modernització i adaptació de les seves empreses i treballadors a les noves tecnologies i especialitzacions. D'aquesta manera, els constructors veuen necessari “apostar per la formació, tant dels treballadors i empreses del sector, com dels funcionaris responsables dels temes urbanístics, d'habitatge o de contractació”.

Respecte al foment de les infraestructures, la CNC insisteix que Espanya no pot romandre passiva davant la falta de recursos pressupostaris suficients, i reclama que la reindustrialització i modernització del país han de ser objectius prioritaris per a preservar el desenvolupament, la competitivitat i el benestar dels ciutadans. Per això, sol·licita un Pla de noves infraestructures, un Pla de conservació i manteniment de la xarxa viària, i el desenvolupament d'un model concessional i de col·laboració públic-privada eficient que complementi els pressupostos públics.

En matèria d'habitatge, s'aposta per la creació d'un parc raonable d'habitatges a preus assequibles i gestionat amb col·laboració públic-privada, abordant simultàniament la modalitat de venda i la modalitat de lloguer. Així mateix, per als constructors, és crucial atreure a la inversió privada i que les Administracions Públiques posin a disposició el sòl dotacional bloquejat.

Entre les seves mesures, la patronal també recalca que els poders públics han d'impulsar la seguretat jurídica i màxima transparència en els processos de contractació pública, "per a garantir l'eficiència i equitat del sistema".

Rehabilitació i eficiència energètica

La mesura núm. 4 del document de propostes se centra en la rehabilitació del parc edificatori. La CNC sol·licita un Pacte d'Estat en aquesta matèria, que aposti per la conservació i millora dels habitatges existents a través de l'increment d'edificabilitat dels edificis, possibilitant el crèdit a comunitats de propietaris amb entitats públiques que actuïn com a avalistes, la unificació d'ajudes, tràmits i criteris, i posant en marxa deduccions fiscals o ampliacions de l'IVA reduït a les reformes, entre altres.

L'aposta per la construcció sostenible i la industrialització del procés constructiu, així com el canvi a una economia circular, també són clau per als constructors. “La insuficient inversió en I+D+i orientada a aconseguir materials més durables, amb majors prestacions i menor consum de recursos i la falta d'instal·lacions de reciclatge, així com la rigidesa i la demora en l'aplicació d'algunes normes, constitueixen un obstacle per a una eficaç aplicació dels principis que regeixen l'economia circular”, expliquen en el punt sisè.

Finalment, la patronal insisteix que és necessària la coordinació entre les administracions, el diàleg entre associacions empresarials i sindicals, i l'estabilitat política i institucional per al creixement de la nova indústria de la construcció.