Notícies

27/06/2019

EL NOMBRE D'EMPRESES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ QUE FORMEN ALS SEUS TREBALLADORS AUGMENTA UN 31,8% EN ELS ŚLTIMS DEU ANYS~~L'Observatori Industrial de la Construcció -creat per la Fundació Laboral de la Construcció-, ha elaborat una anàlisi de la formació programada per les empreses del sector de la construcció en els últims deu anys, a través d'una completa infografia, elaborada amb dades publicades per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae).

A partir d'aquestes dades, des de l'Observatori se subratlla que el nombre d'empreses formadores ha augmentat un 31,8% en els últims deu anys, encara que està lluny del 79,4% d'increment que es registra en la resta dels sectors. Cal destacar també que en l'últim any, el nombre d'empreses del sector que desenvolupen accions formatives per als seus treballadors es va incrementar un 9,2%, situant-se en les 43.075 companyies.

Respecte al nombre de treballadors formats, des de l'any 2008 fins a 2011 la tendència ha estat creixent aconseguint l'any 2011 les majors xifres d'alumnes formats i hores impartides. A partir d'aquesta data es va iniciar un període de cinc anys consecutius de descensos fins a 2016, quan s'experimenta una recuperació amb taxes de creixement en tots dos indicadors. En 2018 la participació d'alumnes augmenta un 9,5% respecte a l'any anterior, aconseguint els 239.051 alumnes, així com el nombre d'hores de formació, amb un 3,7% d'increment, situant-se en 4.457.930 hores.

Per a valorar si les empreses del sector formen o no als seus empleats cal analitzar la taxa de cobertura, o cosa que és el mateix, el percentatge de participants que realitzen formació respecte al total d'afiliats al Règim General de la Seguretat Social en empreses del sector. Aquesta taxa s'ha incrementat en més de 19 punts des de l'any 2008. En 2018, la taxa de cobertura en el sector se situa en el 29,1%.

D'altra banda, la modalitat de formació que agrupa el major percentatge d'alumnes formats és la presencial, superant el 80% en l'últim any. No obstant això, les accions formatives de modalitat en teleformació tenen una ràtio d'hores de formació per alumne major: en 2018 van ser de 44,2 hores/alumne, molt per sobre de les 12,1 hores/alumne de la modalitat presencial. És necessari destacar que, tant en el sector de construcció com en el conjunt de sectors, l'evolució de la ràtio d'hora de formació per alumne format ha anat disminuint progressivament des de 2015.

La formació en 2018

L'Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral també ha elaborat una altra infografia destacant les dades de formació relatius a 2018. Entre les xifres analitzades apareix que el 58,8% dels alumnes del sector formats l'any passat el va fer en cursos de seguretat i salut laboral, o que el 42,4% dels treballadors que es formen són oficials de primera i segona.

Respecte al crèdit disposat per a l'execució d'aquests cursos en 2018 va ser un 3,6% més que el que van utilitzar les empreses de construcció l'any anterior. Així mateix, el 63,6% del crèdit ha estat consumit per empreses de menys de 50 treballadors, sent de 152€ el crèdit gastat per alumne, un 5,5% menys que en 2017.