Notícies

07/02/2019

AL NOVEMBRE ES VAN SIGNAR 11.793 VISATS D'OBRA A ESPANYA, UN 30'3% MÉS QUE EN 2017, SEGONS EL MINISTERI DE FOMENT.~~El mes de novembre es van concedir 11.793 visats d'obra al nostre país, un 30,3% més que en el mateix mes de 2017. Segons l'Observatori Industrial de la Construcció, a través de les dades facilitades pel Ministeri de Foment, de gener a novembre es van signar un total de 119.161 visats, un 17,8% més que en el mateix període de l'any anterior.

El gruix dels visats es va concedir a obra nova. Pel que fa a aquest tipus de llicències, al novembre de 2018 es van signar 9.252 permisos, la qual cosa suposa un increment del 40,1% respecte al mateix mes de 2017. En l'acumulat dels onze primers mesos de l'any, es van signar 93.134 visats d'obra nova, un 24,7% més del reflectit en el mateix període de 2017, tal com assenyalen les xifres de Foment.

Per Comunitats Autònomes, Andalusia, la Comunitat de Madrid i Catalunya van ser les regions on més visats d'obra nova es van signar durant el mes de novembre, 2.440, 1.806 i 1.756 permisos respectivament.

Per part seva, al novembre es van signar 2.374 visats per a treballs de restauració i reforma, un 7% més que en el mateix mes de l'any anterior. En els primers onze mesos del 2018, es van concedir al nostre país un total de 24.104 visats d'aquest tipus, la qual cosa suposa un descens interanual del 1,4%.

Finalment, a obres d'ampliació es van concedir 167 visats el mes de novembre. Des de gener a novembre de 2018 es van atorgar 1.923 llicències d'aquest tipus, un 5,7% menys que l'any anterior.

Un total de 28.835 hipoteques signades al novembre

Al novembre es van signar un total de 40.941 hipoteques sobretot tipus de finques, un 16,6% més que en el mateix mes de 2017, segons l'últim baròmetre de l'Observatori Industrial de la Construcció, amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

Pel que fa a la signatura d'hipoteques per a la compra d'un habitatge, el mes de novembre es van aconseguir els 28.835 contractes, la qual cosa suposa un creixement del 14,2% respecte al mateix mes de 2017. Segons les xifres ofertes per l'organisme estadístic, l'import mig hipotecari per a habitatges es va quedar en 130.651 euros, la qual cosa suposa un increment interanual del 5,5%.

Respecte a les dades registrades el mes d'octubre, la signatura d'hipoteques constituïdes sobre habitatge va descendir fins a un 5% en l'onzè mes de l'any. Per part seva, el capital prestat al novembre es va quedar en 3.767,3 milions d'euros, un 2,2% menys del concedit el mes d'octubre.

Per Comunitats Autònomes, Canàries (28,6%), Catalunya (25%) i la Comunitat Valenciana (24,4%) van ser les regions amb majors taxes de variació en el nombre d'hipoteques sobre habitatges respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes absoluts, la Comunitat de Madrid (5.595), Catalunya (5.363) i Andalusia (5.209) van ser les Comunitats on més hipoteques es van signar el mes de novembre.