Notícies

24/05/2022

LA CONSTRUCCIÓ PACTA EL PRIMER GRAN PLA DE PENSIONS COL·LECTIU SECTORIALLa Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i els sindicats més representatius del sector, CCOO de l'Hàbitat i UGT-FICA, van establir, el passat dia 11 de maig, un preacord per a la signatura del VII Conveni General del Sector de la Construcció (CGSC), que inclou el primer gran pla de pensions col·lectiu sectorial. D'aquesta manera, la construcció serà el primer sector que s'adhereixi als plans de pensions col·lectius promoguts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En aquest context, el dia 19 de maig, el ministre José Luis Escrivá, es va reunir amb el president, vicepresidents i secretària de la Fundació Laboral de la Construcció, Pedro Fernández Alén, Daniel Barragán, Pedro Hojas i María José Leguina, respectivament, per a conèixer el pla i acordár la posada en marxa d'un grup de treball entre totes dues entitats per al desenvolupament del pla col·lectiu d'ocupació inclosa en el preacord del VII Conveni General de la Construcció.

Prop d'un milió i mig de treballadors i treballadores milloraran les seves condicions laborals en matèria de jubilació gràcies aquest instrument, que ofereix bonificacions més elevades que les fórmules privades a empreses i treballadors/as. Aquesta eina de pensions col·lectiva, o plans d'ús d'empreses de promoció pública, està promoguda pel departament que presideix José Luis Escrivá, i actuarà com a complement al sistema públic; la seva regulació es troba actualment en tramitació parlamentària.

Els plans de pensions col·lectius també estan dirigits especialment als treballadors/as de les pimes i els autònoms/as. A través d'ells, s'ofereixen una sèrie d'incentius fiscals a les companyies, com deduir-se de la base imposable fins a 10.500 euros (en els individuals la quantitat màxima és de 1.500 euros), o que les contribucions als plans de pensions no cotitzin a la Seguretat Social (amb un límit de 115 euros al mes per treballador/a).

A més del primer gran pla de pensions col·lectiu sectorial, el preacord del VII CGSC recull un increment salarial acumulat del 10%, que es repartirà entre 2022, 2023 i 2024. Concretament, l'increment salarial pactat per a 2022 és del 4%, el 3% per a l'any 2023, i el 3% per a l'any 2024, dels quals, quan es formalitzi el futur Pla de Pensions, una part es destinaria a aportacions al Pla de Pensions que es promogui.

La patronal i els sindicats més representatius de la construcció també han previst una compensació per l'alça de l'IPC que no serà retroactiva. Així, recullen una clàusula de garantia salarial “que tindrà en compte la mitjana dels Índexs de Preus al Consum dels indicats anys, i l'excés fixat dels quals incrementarà les taules salarials de 2025”.

Altres millores per a empreses i treballadors/as del sector

L'entrada en vigor de les noves variants de contractació de la reforma laboral també es recull en el preacord. Concretament, es regula la figura del contracte indefinit adscrit a obra. A més, es fixa un període màxim de durada del contracte temporal per circumstàncies de la producció d'un any, establint una indemnització del 7% després de la seva extinció.

També es regula el contracte fix discontinu quant a la durada del termini d'inactivitat en els supòsits de contractes, subcontractes o amb motius de concessions administratives, i s'estable una quantia a abonar quan finalitzi el període d'activitat, així com la possibilitat de percebre una quantia addicional si el contracte de treball s'extingís per voluntat de les parts, transcorregut un determinat termini sense que s'hagués produït una nova crida. A més, s'acorda la creació d'una borsa d'ocupació sectorial.

Paral·lelament, es regula la jubilació forçosa, es desenvolupen els contractes formatius, s'actualitza el conveni en matèria d'igualtat, es reconeix l'especialització dels operadors de grues torre i telescòpiques i s'amplia l'abonament del plus anual en la Conservació en contractes de Manteniment de Carreteres, entre altres avanços.

Tradició negociadora dels agents socials en el sector

“Amb aquest preacord el sector de la construcció torna a demostrar que té una negociació col·lectiva madura. De la mateixa manera que en 1992 els agents socials es van posar d'acord per a crear la Fundació Laboral de la Construcció, que 20 anys després s'erigeix com la veritable universitat del sector capaç de formar a 80.000 alumnes cada any, avui posem en marxa un pla de pensions pioner”, explica el president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i president de la Fundació Laboral de la Construcció, Pedro Fernández Alén.

La patronal afirma que “hem signat un preacord que dona estabilitat a empreses i treballadors, estabilitat als costos de la mà d'obra i que adapta les disposicions de la reforma laboral a les especificitats de l'activitat constructora. Tant de bo la maduresa del diàleg social de la construcció sigui un far per a altres sectors de l'economia a Espanya”.

Des de CCOO de l'Hàbitat, el seu secretari general i vicepresident de la Fundació Laboral de la Construcció, Daniel Barragán, destaca que ens trobem “davant un important acord global que per primera vegada inclou un pla de pensions sectorial” i que situa els increments salarials en un 10% en els pròxims tres anys “amb una clàusula de garantia per a pal·liar les possibles pèrdues de poder adquisitiu de les treballadores i treballadors del sector”. Explica, que aquest preacord “avança en les matèries marcades per la reforma laboral, desenvolupa els contractes fixos discontinus, de formació i, en definitiva, millora les qüestions d'Igualtat, entre moltes altres”.

En paraules de Daniel Barragán, “podem dir que el sector de la construcció se situa a l'avantguarda del compromís social i sectorial i avança en la consolidació dels drets dels i les treballadors/as”.

Per part seva, el secretari general d'UGT FICA i vicepresident de la Fundació Laboral de la Construcció, Pedro Hojas, coincideix a destacar que es tracta d'un “preacord històric, després de l'aconseguit l'any 1992, que ve a ratificar l'exemple de diàleg social que mantenen els agents del sector. El preacord estableix un acord salarial raonable, recupera la clàusula de revisió i afronta l'encàrrec que la reforma laboral fa a la negociació col·lectiva sectorial respecte a la contractació temporal per circumstàncies de producció i a la contractació de fixos discontinus, garantit millors condicions a els/as treballadors/as contractats/as amb aquestes fórmules”.

Així mateix, Fulles assegura que el preacord “dona per fi” compliment a un dels objectius del primer conveni general, el de crear un pla de pensions per a els/as treballadors/as de la construcció, un pla amb el qual es podran equiparar als professionals de grans empreses que ja disposen d'aquesta mena de plans.

Escrivá i la FLC: desenvolupament del pla col·lectiu d'ocupació

Per part seva, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va rebre aquest matí, en la seu del Ministeri, a representants de la Fundació Laboral de la Construcció, on es va abordar la posició i els desafiaments del sector davant la situació econòmica actual, i també va analitzar el contingut del recent preacord sobre el VII CGSC.

Per part de la Fundació Laboral van acudir el seu president, Pedro Fernández Alén, els seus vicepresidents, Daniel Barragán (CCOO de l'Hàbitat) i Pedro Hojas (UGT FICA) i la secretària de la Comissió Executiva, María José Leguina (CNC).

En la reunió, es va acordar la posada en marxa d'un grup de treball amb representants dels agents socials de la construcció i del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per al desenvolupament del pla col·lectiu d'ocupació inclosa en el preacord del VII Conveni General de la Construcció.